S A L T O  O N  A  S T R A W  M A T T R E S S
2018
Duration: 52 minutes.

(ENG) "Salto on a Straw Mattress" is an intimate documentary which portrays three generations of women. Through conversations and reflections between the filmmaker and women, we become acquainted with a complex family history and complicated family relations, and observe them while doing everyday things like eating, cleaning and sleeping.


(NO) “Salto on a Straw Mattress” er en intim dokumentar som portretterer tre generasjoner kvinner. Gjennom samtaler og refleksjoner mellom filmskaperen og kvinnene blir vi kjent med en kompleks familiehistorie og kompliserte familierelasjoner, og observerer dem mens de gjør dagligdagse ting som å spise, rydde og sove.


You may also like

Back to Top