A  S E L F - P O R T R A I T

2016/2017.
Video installation
Duration: 23 min 17 sec.
(ENG) "A Self-Portrait" is an installation consisting of a projection and ahandwritten letter. In the installation, the letter is on the floor in front of the projection,as it also appears in the video where we observe a woman who is in the process of taking a photographic self-portrait based on the contents of this letter.

(NO) “A Self-Portrait” er en installasjon bestående av en projeksjon og et
håndskrevet brev. I installasjonen ligger brevet på gulvet foran projeksjonen, slik den også opptrer i videoen hvor vi observerer en kvinne som er i ferd med å ta et fotografisk selvportrett basert på innholdet i dette brevet.

You may also like

Back to Top